Shekhovtsov Sergey

Fahrenheit 392

March 31 - April 26, 2009
Installation view