Art Hong Kong

May 17 - May 20, 2012
XL Gallery stand with works by Sergei Shekhovtsov, Alexey Buldakov, Aristarkh Chernyshov, Mikhail Kosolapov